Thực Đơn

Bánh Mì Rêu Đá


Cỡ Vừa: 10,000 đ
Cỡ Lớn: 15,000 đ

Nem Rán Rêu Đá


Cỡ Vừa: 10,000 đ
Cỡ Vừa: 15,000 đ

Rêu Đá Nướng


Cỡ Vừa: 25,000 đ
Cỡ Lớn: 50,000 đ